Välkommen till Balans Sörmland!

  • Vår ordförande utbildar i Våga Fråga på Sörmlands museum 4 mars.
  • Katerina Sparr Holinkova föreläser om HBTQ-frågor 20 februari.
  • Info om Vårterminens föreläsningar och kafekvällar.
  • Öppet hus startar igen 21 januari, efter juluppehållet.
  • Nya balansnätverk startar i länet. Först ut är Strängnäs och Mariefred.

Läs mer under Aktuellt »

Följ oss på Facebook för dagliga uppdateringar »

  • Samtalsgrupp för personer med egen erfarenhet startar 11 februari. Fullbokad.
  • Samtalsgrupp för män i Strängnäs startar 12 februari. Anmälan till Bosse Konrad »
  • Samtalsgrupp för anhöriga och närstående startar 27 februari, 1 plats kvar.
  • Samtalsgrupp för personer med egen erfarenhet, i Strängnäs, startar när fler anmält sig. Anmälan till Cecilia Falk »

Följ oss gärna på sociala medier. På Facebook lägger vi löpande ut informationer och intressanta artiklar, följ oss gärna.

Facebook: facebook.com/balanssormland »
Instagram: instagram.com/balanssormland »
Twitter: twitter.com/balanssormland »

Varje tisdag, klockan 11-13, har vi öppet hus på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38, i Eskilstuna. Besök oss gärna om du har frågor om vår förening eller om det är något du vill prata om. Vi bjuder på kaffe! Om du har behov av att träffa en medmänniska att prata med finns det möjlighet att boka en annan tid. Kontakta oss på info@balanssormland.se »

Välkommen!

Balans Sörmland är en KOMPLETTERANDE AKTÖR till den kommunala verksamheten och sjukvården. Balans Sörmland ersätter inte den kommunala verksamheten och sjukvården, vi är ett KOMPLEMENT genom våra EGNA ERFARENHETER och BRUKARPERSPEKTIV!

Vi arbetar på ideell basis för att stödja medmänniskor som lever med psykisk ohälsa. Vi bedriver inte någon som helst form av terapeutisk verksamhet, det tillhör kommunernas och vårdens uppdrag. Vi opinionsbildar, sprider information, utbildar, skapar mötesarenor, arrangerar Världshälsodagen, erbjuder samtalsgrupper och allt det som ligger inom ramen för våra möjligheter. Om du blir medlem i Balans Sörmland kan vi göra ännu mer. Bli medlem »

Att vara AKTIV MEDMÄNNISKA innebär att äga en vilja att möta medmänniskor som behöver stöd i en svår situation. Men det är även ett förhållningssätt som innebär ett aktivt lyssnande fritt från dömande och fördomar. En aktiv medmänniska ser dig som en värdefull människa och respekterar dig, hos oss behöver du inte känna skam eller skuld. Att drabbas av psykisk ohälsa, att befinna sig på en svår plats i livet, är något som drabbar väldigt många av oss. Det är fullständigt naturligt och normalt.

Om du vill bli en AKTIV MEDMÄNNISKA och öka dina kunskaper om hur du upptäcker psykisk ohälsa, hur du möter människor med psykisk ohälsa och hur du genom ett aktivt medmänniskoskap kan stötta andra människor så är du välkommen att kostnadsfritt gå utbildningen Våga Fråga. Läs mer »

Nästa år erbjuder vi verksamhet även i Strängnäs. Vi har möjlighet att starta 2 samtalsgrupper och vi planerar även att börja med en kafékväll varje månad. Vill du veta mer? Läs mer på vår aktivitetssida »

Kontakta oss om du har frågor! info@balanssormland.se »

Ungdomssatsning!

Våga Fråga

Genom World Mental Health Day, den 10 oktober 2019, inledde Balans Sörmland en flerårig ungdomssatsning för att bidra till ungdomars förbättrade psykiska hälsa och för att motverka suicid. Balans Sörmland kommer att 29 februari 2020 utbilda 20 instruktörer i Suicide Zeros utbildning ”Våga Fråga”. Vi kommer att erbjuda denna utbildning till ALLA som möter ungdomar.

Läs mer »