Välkommen till Balans Sörmland!

Följ oss på Facebook för dagliga uppdateringar »

  • Samtalsgrupperna i Eskilstuna har pausats för tillfället, pga av att deltagare är antingen smittade med covid-19 eller tillhör riskgrupperna.
  • Övrig verksamhet är vilande under pågående pandemi. Nya verksamheter är under planering och kommer att påbörjas så snart som det är möjligt.

Följ oss gärna på sociala medier. På Facebook lägger vi löpande ut informationer och intressanta artiklar, följ oss gärna.

Facebook: facebook.com/balanssormland »
Instagram: instagram.com/balanssormland »
Twitter: twitter.com/balanssormland »

På grund av virussituationen har vi inte öppet hus för tillfället.

Balans Sörmland är en KOMPLETTERANDE AKTÖR till den kommunala verksamheten och sjukvården. Balans Sörmland ersätter inte den kommunala verksamheten och sjukvården, vi är ett KOMPLEMENT genom våra EGNA ERFARENHETER och BRUKARPERSPEKTIV!

Vi arbetar på ideell basis för att stödja medmänniskor som lever med psykisk ohälsa. Vi bedriver inte någon som helst form av terapeutisk verksamhet, det tillhör kommunernas och vårdens uppdrag. Vi opinionsbildar, sprider information, utbildar, skapar mötesarenor, arrangerar Världshälsodagen, erbjuder samtalsgrupper och allt det som ligger inom ramen för våra möjligheter. Om du blir medlem i Balans Sörmland kan vi göra ännu mer. Bli medlem »

Att vara AKTIV MEDMÄNNISKA innebär att äga en vilja att möta medmänniskor som behöver stöd i en svår situation. Men det är även ett förhållningssätt som innebär ett aktivt lyssnande fritt från dömande och fördomar. En aktiv medmänniska ser dig som en värdefull människa och respekterar dig, hos oss behöver du inte känna skam eller skuld. Att drabbas av psykisk ohälsa, att befinna sig på en svår plats i livet, är något som drabbar väldigt många av oss. Det är fullständigt naturligt och normalt.

Om du vill bli en AKTIV MEDMÄNNISKA och öka dina kunskaper om hur du upptäcker psykisk ohälsa, hur du möter människor med psykisk ohälsa och hur du genom ett aktivt medmänniskoskap kan stötta andra människor så är du välkommen att kostnadsfritt gå utbildningen Våga Fråga. Läs mer »

Start av verksamhet i Nyköping!

Under hösten 2020 har en balansverksamhet startats i Nyköping, i Fontänhusets lokaler. Tyvärr är verksamheten vilande, på grund av pandemirestriktioner.

Läs mer om Balans Nyköping på Facebook »