Välkommen till Balans Sörmland!

Den 21 mars 2019 bildades föreningen Balans Sörmland, i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan i Eskilstuna.

Föreningen Balans Sörmland är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patient- och närståendeorganisation som arbetar för att motverka psykisk ohälsa. Föreningen Balans Sörmland verkar för alla människor som lever med psykisk ohälsa, särskilt människor som lever med depression, dystymi, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom och samt deras anhöriga eller närstående.

Föreningen Balans Sörmlands syfte är:

  • att erbjuda stöd till människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt deras närstående;
  • att erbjuda fysiska och digitala mötesplatser;
  • att genom spridning av vederhäftig kunskap öka förståelse och acceptans för psykisk ohälsa, medlemmarnas diagnoser och livs- och arbetsförutsättningar, samt närståendes livssituation;
  • att tillvarata medlemmarnas samhälleliga intressen genom att arbeta intressepolitiskt gentemot statliga organisationer på regional och kommunal nivå, landsting och kommuner;
  • att genom samverkan med regionala och lokala aktörer skapa optimala förutsättningar för Balans Sörmlands verksamhet.

SAVE THE DATE!

Den 10 oktober, klockan 14.30 – 21.00 genomför Balans Sörmland World Mental Health Day i Eskilstuna, i samarbete med Svenska kyrkan, Eskilstuna kommun samt Region Sörmland (fd landstinget).

Temat för dagen är ungdomars psykiska ohälsa samt suicidprevention. Vi kommer att arrangera föreläsningar både för ungdomar/skolelever och skolpersonal/föräldrar/vuxna. Vi kommer att hålla till i Fors församlingshem och Fors kyrka. I församlingshemmet kommer vi även att hålla en mässa för alla organisationer som arbetar med psykisk ohälsa. Det kommer att finnas en cafeteria till självkostnadspris.

Program och övrig information kommer senare, bocka av i kalender så du inte missar denna föreläsningsdag.

Välkomna!

Aktuellt

Många med psykisk ohälsa har avundsvärda förmågor
Många med psykisk ohälsa har avundsvärda förmågor
Synpunkter på sjukvården? Läs mer!
Lyssna på P4 Sörmlandsradions intervju med Balans Sörmlands styrelseledamot Magnus Werner.