Välkommen till Balans Sörmland!

Den 21 mars 2019 bildades föreningen Balans Sörmland, i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan i Eskilstuna.

Föreningen Balans Sörmland är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patient- och närståendeorganisation som arbetar för att motverka psykisk ohälsa. Föreningen Balans Sörmland verkar för alla människor som lever med psykisk ohälsa, särskilt människor som lever med depression, dystymi, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom och samt deras anhöriga eller närstående.

Föreningen Balans Sörmlands syfte är:

  • att erbjuda stöd till människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt deras närstående;
  • att erbjuda fysiska och digitala mötesplatser;
  • att genom spridning av vederhäftig kunskap öka förståelse och acceptans för psykisk ohälsa, medlemmarnas diagnoser och livs- och arbetsförutsättningar, samt närståendes livssituation;
  • att tillvarata medlemmarnas samhälleliga intressen genom att arbeta intressepolitiskt gentemot statliga organisationer på regional och kommunal nivå, landsting och kommuner;
  • att genom samverkan med regionala och lokala aktörer skapa optimala förutsättningar för Balans Sörmlands verksamhet.

Aktuellt

World Mental Health Day!

Ungdomars psykiska ohälsa och suicidprevention

Vi har nu genomfört Världshälsodagen och kommer att inom kort lägga upp fotografier och information om dagen. Men det är redan nu möjligt att se en kortfilm om vad som hände under dagen.

Se kortfilmen här »

Våga Fråga

Genom World Mental Health Day den 10 oktober inleder Balans Sörmland en satsning mot att förbättra ungdomars psykiska hälsa och för att motverka suicid. Balans Sörmland kommer att i början av 2020 utbilda 20 instruktörer i Suicide Zeros utbildning ”Våga Fråga”.

Är du intresserad av att delta i vårt arbete för att minska den psykiska ohälsan bland våra ungdomar?

Läs mer om vårt erbjudande »

Aktuellt

Många med psykisk ohälsa har avundsvärda förmågor
Många med psykisk ohälsa har avundsvärda förmågor
Synpunkter på sjukvården? Läs mer!
Lyssna på P4 Sörmlandsradions intervju med Balans Sörmlands styrelseledamot Magnus Werner.