Våra aktiviteter i Eskilstuna

Läs om de olika evenemang som Balans Sörmland arrangerar. Våra evenemang sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vågra fråga för allmänheten

Nu finns det möjlighet för allmänheten att kostnadsfritt gå Suicide Zeros utbildning Våga Fråga. Utbildningen sker på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38, 4 tr, i Eskilstuna. Utbildningstid är 18.00-20.00.

Nästa utbildningstillfällen: 10 februari, 3 mars
Anmälan: vagafraga@balanssormland.se »

Vågra fråga, en viktig del i Balans Sörmlands ungdomssatsning!

Våga Fråga är en utbildning på endast två timmar, framtagen av organisationen Suicide Zero, i samarbete med några av Sveriges ledande experter inom området. Genom samarbete med Suicide Zero kan Balans Sörmland nu erbjuda utbildningen Våga Fråga kostnadsfritt! 29 februari 2020 kommer Suicide Zero till Eskilstuna och Balans Sörmland och utbildar 20 balansinstruktörer i Våga Fråga.

Utbildningens mål är att förebygga självmord, men öppnar även för samtal om psykisk ohälsa generellt sett. Genom att delta i utbildningen får du samtalsverktyg som gör att du känner dig tryggare i att prata med en annan människa om svåra frågor. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra. Det räddar många liv.

Tillsammans med RFSL, Eskilstuna kommun och Svenska kyrkan gör vi även en satsning mot HBTQ-ungdomar. Vi kommer att genomföra Våga Fråga-utbildningar och ha ett HBTQ-fokus.

I utbildning Våga Fråga går vi igenom fakta och myter om självmord. Vi lär dig känna igen varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och vi går tillsammans igenom hur du kan stötta. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor i ditt arbete för att kunna delta. Denna utbildning kommer du kunna ha nytta av i såväl ditt yrkes- som privatliv.

Kursinnehåll

 • Fakta och myter om självmord
 • Livsomställningar innebär en risk, reagera på dem
 • Varningssignaler att uppmärksamma
 • Viktigt att förmedla hopp
 • BÖRS (Bekräfta, Öppna, Reflektera, Sammanfatta)
 • Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
 • Lotsa rätt, hänvisa inte vidare
 • Nästa steg

Utbildningen kommer att genomföras tidigast i november eller december, men du kan anmäla dig redan nu.

Våga Fråga är en del av vår satsning på ungdomar. Vi erbjuder utbildningen till kostnadsfritt till all skolpersonal, idrottsledare, med flera. Vi riktar oss även särskilt mot vårdpersonal. I vår lokal på Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder vi även öppna utbildningar för en intresserad allmänhet.

Anmäl intresse till magnus@balanssormland.se »

Vi kan nu erbjuda ytterligare 5 samtalsgrupper, med beräknad start i januari eller februari 2020.

ESKILSTUNA
1. Manlig samtalsgrupp, dagtid. Varannan tisdag, preliminärt 12.00-14.00.
2. Manlig samtalsgrupp, kvällstid.
3. Samtalsgrupp för anhöriga, kvällstid.
4. Blandad samtalsgrupp (olika diagnoser), kvällstid. Denna grupp är i dagsläget fulltecknad. Men anmäl gärna intresse ifall vi får återbud.

STRÄNGNÄS
1. Manlig samtalsgrupp. Start 12 februari, klockan 17.30. För anmälan och frågor, kontakta Bosse Konrad, bosse@balanssormland.se »
2. Blandad samtalsgrupp (olika diagnoser), dagtid.

Manliga samtalsgrupper är ett koncept vi har bestämt oss för att satsa på. Män står för 70% av alla suicid och vi anser det som angeläget att vi män får träffas för att prata. I övriga grupper får både män och kvinnor delta.

I dagsläget erbjuder vi blandade grupper med olika diagnoser, men om vi har deltagarunderlag ordnar vi även diagnosspecifika samtalsgrupper. Vi ordnar helt enkelt det vi har möjlighet att genomföra. Men det kräver såväl samtalsledare som deltagare. Om du vill bli samtalsledare så kontakta mig, vill du delta i en grupp så kontakta mig.

Tilläggas kan att det finns förutsättningar för att starta ytterligare en samtalsgrupp på dagtid i Eskilstuna. Hör av dig och berätta om du är intresserad. Vi behöver 6-8 anmälningar innan vi startar ytterligare en samtalsgrupp.

Anmäl intresse till magnus@balanssormland.se »

Välkommen till öppet hus!

Från och med 7 maj  har vi Öppet hus på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38, 4 trappor, Eskilstuna. Du är välkommen 11-13.

Det kommer att finnas en representant för Balans Sörmland på plats. Kom för att ställa frågor om föreningen, anmäla intresse för att delta i en aktivitet eller helt enkelt bara för att få en kopp kaffe och en pratstund. Du hittar oss i entrén eller i rum Rossvik.

Det kan förekomma att att Öppet hus ställs in på grund av sjukdom. Vi meddelar i så fall detta på Facebooksidan Balans Sörmland.

Facebook facebook.com/balanssormland »

Förutom Öppet hus erbjuder jag dig en möjlighet att boka ett personligt samtal.

Mår du psykiskt dåligt? Behöver du någon att prata med? Är du ensam och vill träffa någon att ta en fika med? Hör av dig och boka en tid!

Jag är visserligen utbildad undersköterska och mentalskötare och har arbetat med människor i hela mitt liv, men jag är inte psykolog eller terapeut. Våra samtal kommer därför inte att ha något som helst terapeutisk innehåll, detta är vårdens uppdrag. Jag kan stötta dig som engagerad och aktiv medmänniska. Jag kan lyssna och visa dig respekt utan att vara dömande och jag har lång egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Om du eller någon närstående drabbats av depression, ångest eller bipolär sjukdom så har jag ett helt livs erfarenhet. Det är 49 år sedan jag hade min första depression och cirka 40 år sedan jag insjuknade i bipolär sjukdom. Jag har även erfarenhet av ångest.

Har din son insjuknat i depression eller bipolär sjukdom och du behöver prata med någon som har egen erfarenhet? Vill du lära dig mer om dessa sjukdomar? Kontakta mig!

Med vänliga hälsingar

Magnus Werner
Ordförande Balans Sörmland
magnus@balanssormland.se »

Välkommen till våra Kafékvällar!

Med start 20 januari 2020 kommer vi att arrangera Kafékvällar, tredje måndagen varje månad. Ingen föranmälan krävs, det är bara att komma förbi på en kopp kaffe. Du kanske vill veta mer om Balans Sörmland, prata lite väder eller prata om svårare saker. Mer info om alla årets kafékvällar kommer inom kort.

Tid: 18.00-19-30, 3e måndagen varje månad.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38, 4tr, Eskilstuna.

Du är alltid välkommen till oss!

Balansfika!

Vi har ett koncept som innebär att vi bjuder in intressanta föreläsare för en kortare föreläsning, max cirka 30 minuter. Sedan fikar vi, diskuterar kvällens ämne och får möjlighet att träffa trevliga medmänniskor.

Nästa års Balansfikaprogram är under utveckling. Vi återkommer med information här på vår webbplats samt på vår Facebooksida »

För närvarande pågår en samtalsgrupp för män i Eskilstuna.


Balans Sörmland anordnar samtalsgrupper för såväl människor som lever med psykisk ohälsa som för deras närstående. Vi vet att närstående såsom släktingar, vänner eller arbetskamrater också kan drabbas när någon i omgivningen lever med psykisk ohälsa.

Samtalsgrupper har använts i många olika sammanhang, under lång tid och med goda resultat.  Att människor som träffas i en samtalsgrupp förstår och känner igen sig i varandras livssituation gynnar ett samtalsklimat som ofta leder till en förbättring av det psykiska måendet och ett ökat välbefinnande. Detta har många gånger visat sig kunna motverka en negativ personlig situation.

Samtalsgrupper kan även leda till en ökad kunskap om det egna psykiska ohälsan, genom att det är möjligt att få ta del av andras livssituation. För anhöriga och närstående kan en närståendesamtalsgrupp innebära värdefulla insikter om hur livet som närstående kan förbättras.

Vi startar samtalsgrupper så snart vi har tillräcklig antal anmälda och det finns en samtalsledare. Anmäl ditt intresse så hör vi av oss när det är dags att starta en ny samtalsgrupp.

Anmäl ditt intresse för att delta i samtalsgrupp.
info@balanssormland.se

Våra motionsgrupper har tagit paus under vintern, vi återkommer i vår.

Att motionera är en viktig friskfaktor, såväl i förebyggande som i rehabiliterande syfte. Vi kan idag erbjuda en löpgrupp för nybörjare och en promenadgrupp. Bägge aktiviteterna hålls i Kronskogen i Eskilstuna.

På Facebook har vi två grupper som du kan ansöka om medlemskap i för att få mer information och träningstider. Sök på ”Filippides löpgrupp” och ”Mickes promenadgrupp”. Vi träffas vid samma plats och tid varje vecka, så att du ska kunna välja om du vill träna lätt löpning eller kanske ta en promenad ifall du känner dig trött.

Sjukgymnast Marianne Lörvall har under många år arbetat inom psykiatrin med att lära patienter att andas på rätt sätt, i samband med ångest.

Maila och anmäl ditt intresse för att delta i Mariannes praktiskt inriktade andningsseminarium. När tillräckligt många har anmält sig meddelar vi dig plats och tid.
info@balanssormland.se »

Vill du pröva bildkommunikation? Kurator Karin Fellman är idag pensionär och har under sitt långa yrkesliv arbetat med en lång rad olika arbetsuppgifter, bland annat bildkommunikation.

Maila och anmäl ditt intresse för att delta i Karins seminarie i bildkommunikation. När tillräckligt många har anmält sig meddelar vi dig plats och tid.
info@balanssormland.se »

Välkomna till Werners virkjunta! Mötesplatsen för män som vill lära sig virka en grytlapp och prata om livet, känslor och relationer.

Deltagande är kostnadsfritt, cirka 100 kronor i materialkostnad tillkommer. Start sker när tillräckligt många har anmält sig.

Anmäl dig här »

Om du inte vill delta i samtalsgrupper, gå på föreläsningar eller balansfika finns det fler alternativ. Studieförbundet Vuxenskolan ordnar en rad olika studiecirklar och aktiviteter som du kan delta i.

Balans Sörmland kan även tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ordna studiecirklar i just det ämne som du är intresserad av. Minimikravet för att starta en studiecirkel är att vi får ihop till minst tre deltagare.

Hör av dig så berättar vi mer!
info@balanssormland.se »

Vi arbetar i dagsläget med att utveckla flera olika projekt, såväl små som stora. När det blir aktuellt kommer vi att lägga ut mer information om dessa projekt, här på vår webbplats eller på vår Facebooksida »

10 oktober 2019

Balans Sörmland arrangerade 10 oktober sin första Världshälsodag på temat ungdomars psykiska ohälsa och suicidprevention, i samverkan med Svenska kyrkan, Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Studieförbundet Vuxenskolan och Vårdförbundet Sörmland.

Se vår kortfilm från Världshälsodagen »
Filmen är producerad av vår sponsor Eskilstuna Naturkraft.

Se mer om Världshälsodagen på vår Facebooksida »
Scrolla ner på sidan för att lyssna på radioinslag, teveinslag, tidningsartiklar, bildsvep från dagen och lite till.

Läs programmet »

14 maj 2019

Balansfika med miniföreläsning av stresspedagog Mikael Andersson från Naturkraft Eskilstuna om stressrelaterade sjukdomar och den forskning som visar att vistelse i naturen är positivt vid förebyggande av stressrelaterade sjukdomar samt vid återhämtning.

Promenad tillsammans

Utbildningssatsning

29 februari utbildade Balans Sörmland 15 instruktörer i Sucide Zeros utbildning Våga Fråga.

Om du är intresserad av att gå utbildningen så hittar du information om våra utbildningstillfällen här eller framför allt på vår Facebooksida. Vi arrangerar öppna föreläsningar på Studieförbundet Vuxenskolan, men kommer gärna även till er arbetsplats. Kontakta oss för mer information eller bokning.

vagafraga@balanssormland.se »

Vill du bli aktiv i vår förening?

 • Har du tid över?
 • Vill du lära dig mer om psykisk hälsa och ohälsa?
 • Vill du engagera dig för ett väldigt viktigt ändamål?
 • Vill du komma hemifrån och träffa nya människor?

Vi söker efter människor som vill vara aktiva i vårt föreningsarbete. Det kan handla om allt från enstaka, korta insatser till att vara ansvariga för olika aktivitetsområden. För att vår förening ska kunna växa och göra största möjliga nytta i samhället och kampen mot psykisk ohälsa behöver vi fler aktiva medlemmar. Du är hjärtligt välkommen att höra av dig så kan vi berätta mer. Maila oss, eller kom på Öppet hus, så berättar vi mer!

Maila oss för att få mer information!
info@balanssormland.se