Bli medlem i Balans Sörmland!

Varför ska jag bli medlem?
Föreningen Balans Sörmland är en ideell förening där vi som arbetar i föreningen gör det helt ideellt och utan ekonomisk vinning. Vi behöver dock ha pengar för att kunna bedriva en bra verksamhet. Att ordna olika aktiviteter, bland annat föreläsningar, kostar pengar och ju bättre ekonomiska resurser vi har desto mer kan vi erbjuda dig i form av verksamhet som du kan ta del av. Ditt medlemskap stöttar kampen mot psykisk ohälsa!

Som medlem har du flera förmåner. Vi har idag två sponsorföretag som erbjuder rabatterade priser till medlemmar i Balans Sörmland. I de fall där vi tvingas ta en avgift för deltagande i en aktivitet, till exempel en föreläsning, har du fritt inträde som medlem.

Varför betalar jag medlemsavgiften till Riksförbundet Balans?
Balans Sörmland är en av 15 lokalorganisationer som är underordnade Riksförbundet Balans, därför betalas medlemsavgiften direkt till Riksförbundet. Av de 200 kronor som medlemskapet kostar får Balans Sörmland 120 kronor. Riksförbundet Balans behåller 80 kronor för att ha ekonomiska resurser att stötta alla lokalföreningar, ordna utbildningar, arbeta intressepolitiskt på det nationella planet, med mycket mer.

När du klickar på länken nedan slussas du vidare till Riksförbundet Balans webbplats, där finns instruktioner för hur du blir medlem. Skriv gärna ”Balans Sörmland” på din inbetalning, så att det tydligt framgår att du vill vara med i just vår lokalförening i Balansfamiljen. Inom kort hoppas vi även kunna ta emot din betalning och ansökan om medlemskap via Swish.

Ansök om medlemskap »