Depression

Ungefär 10 procent av vår befolkning äter idag antidepressiva läkemedel.Det är 30 procents risk att kvinnor någon gång under sitt liv insjuknar i en depression. Motsvarande siffra för männen är 20 procent.

Den vanligaste formen av depression kallas egentlig depression och brukar delas upp i tre nivåer, lätt eller lindrig, medelsvår eller måttlig och svår depression.
Vid lätt eller lindrig depression fungerar oftast den drabbade både socialt och praktisk. Man kan fungera i sitt arbete och tillsammans med vänner men personen biter ihop.

Vid medelsvår eller svår depression blir det i stället betydligt jobbigare att orka med sitt liv. Det blir jobbigt socialt, man orkar inte arbeta och man sover väldigt dåligt. Men man undviker att visa andra hur man egentligen mår.

Vid svår depression blir tankar och känslor så jobbiga att man inte orkar med ens de grundläggande behoven av sitt liv som att äta eller att sova. Allvarliga självmordstankar eller direkta planer på att ta sitt liv kan uppkomma.

Personer med depression kan få väldigt låg självkänsla, tankar på att man är mindre värd eller att man är en dålig person kan förekomma. Humöret kan variera mycket hos en person med depression och omgivningen kan uppfatta personen som arg, lättirriterad och aggressiv. Värk i kroppen och huvudvärk eller förstoppning är vanligt vid en depression. Hjärtklappning och andnöd är andra vanliga symtom när man är deprimerad.

Länkar

Det finns olika former av depression. På 1177 Vårdguiden hittar du mycket information om depression.
Läs mer på 1177.se »

Mats Lindström är psykiater och forskare vid Psykiatri Skåne och Lunds universitet. Den forskargrupp han ingår i fokuserar på att bättre förstå och behandla svåra och komplicerade depressioner.
Läs mer »

Läs om depression på Psykologiguiden, som är Psykologförbundets webbplats.
Läs mer »

Depression är en mycket vanlig folksjukdom som kännetecknas av sänkt grundstämning, ångest, psykomotorisk hämning, sömnsvårigheter och minskad aptit.
Läs mer på Hjärnfondens webbplats »

Fakta om depression

  • Upp till var tionde vuxen svensk och nästan lika många ungdomar lider av depression

  • Depression bör behandlas så snabbt som möjligt för att minska risken för följdsjukdomar och återfall

  • Lindriga depressioner brukar inte anses ha någon ärftlighet men man kan ärva en sårbarhet för allvarliga depressionen

  • Balansen av serotonin och noradrenalin brukar vara lägre i synapserna mellan hjärncellerna vid depression