Dystymi

Dystymi är en depressionssjukdom. Depressionerna är mild men beskrivs som en ständigt pågående depression som kan vara i mer än två år.
Tillståndet kan vara något bättre under några dagar, men överlag är personen håglös, sorgsen och trött. För att tillståndet ska diagnostiseras som dystymi ska personen inte ha känt sig bra under flera år, längre än högst en månad åt gången.

Depressionerna är oftast inte lika intensiva som vid en så kallad egentlig depression. Men undersökningar har visat att de allra flesta med dystymi någon gång under sjukdomens förlopp försämras i sådan grad att de fyller kriterierna för en egentlig depression.

Statistik visar att självmordsförsök och vård på sjukhus är vanligt bland personer med dystymi. Dessutom är funktionsnedsättningen ofta lika stor eller till och med större än vid en egentlig depression.

Länkar

Beskrivning, diagnoskriterier och handling.
Läs mer »

Läs om några symtom på dystymi och läs några berättelser av dystymiker.
Läs mer »