Eskilstunaveckan för psykisk hälsa

INSTÄLLT PGA COVID-19!

———————————————————————————

Det är med stor glädje som vi nu kan presentera programmet för Eskilstunaveckan för psykisk hälsa 11-15 maj!

Samverkan inom civilsamhället och mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor är en nödvändighet för att vi effektivare ska kunna motverka psykisk ohälsa i vårt samhälle. Under Eskilstunaveckan gör vi just detta, samverkar.

Drygt 50 olika organisationer deltar under Eskilstunaveckan, från nationell till lokal nivå, från näringsliv och offentlig sektor till civilsamhället. Ett bra exempel  på den oerhört positiva samverkansanda som vi har mött under planeringen av Eskilstunaveckan är Sparbankstiftelsen Rekarnes generösa sponsorbidrag.

Inom kort kommer vi att presentera ett webbprogram på denna sida, med mer information om programinnehållet. Vi kommer även löpande att uppdatera programmet, ifall ytterligare föreläsningar tillkommer eller ändringar sker i programmet.

I programmet framgår vilka seminarier, föreläsningar och aktiviteter som kräver föranmälan. Övriga aktiviteter behöver du inte föranmäla dig till. Från och med 1 april kan du börja anmäla dig till till de aktiviteter som intresserar dig. Välkommen åter till denna webbsida 1 april för anmälan!

Just nu befinner sig Sverige i en svår situation vad gäller Covid-19. Vi har valt att trots detta utgå från att Eskilstunaveckan ska vara möjlig att genomföra, eftersom det är väldigt svårt att idag avgöra hur situationen ser ut i maj. Vi följer utvecklingen och kommer att skjuta på Eskilstunaveckan till en annan tidpunkt om ansvariga myndigheter bedömer det som nödvändigt. Om Eskilstunaveckan genomförs kan lokaler komma att ändras då det i dagsläget förekommer förbud om större samlingar i vissa av de bokade lokalerna. På balanssormland.se och Facebook publicerar vi löpande information vid förändringar.

Med förhoppnings om att vi ses i maj!

Magnus Werner
Ordförande Balans Sörmland

HUVUDSPONSOR

SPONSOR

SAMVERKANSPARTER