Våra evenemang

Läs om de olika evenemang som Balans Sörmland arrangerar. Våra evenemang sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Välkomna till Werners virkjunta! Mötesplatsen för män som vill lära sig virka en grytlapp och prata om livet, känslor och relationer.

Start i början av oktober. Deltagande är kostnadsfritt, cirka 100 kronor i materialkostnad tillkommer.

Inom kort kommer mer information!

SOMMARSTÄNGT! 
Från och med 1 juli håller Studieförbundet Vuxenskolan sommarstängt. Det innebär att Balans Sörmland inte håller Öppet hus. Vi återkommer med öppet hus efter sommaren.

—————————————

Från och med 7 maj  har vi Öppet hus på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38, 4 trappor, Eskilstuna. Du är välkommen 11-13.

Det kommer att finnas en representant för Balans Sörmland på plats. Kom för att ställa frågor om föreningen, anmäla intresse för att delta i en aktivitet eller helt enkelt bara för att få en kopp kaffe och en pratstund. Du hittar oss i entrén eller i rum Rossvik.

Det kan förekomma att att Öppet hus ställs in på grund av sjukdom. Vi meddelar i så fall detta på Twitter och Facebooksidan Balans Sörmland.

Facebook facebook.com/balanssormland »

Twitter twitter.com/balanssormland » 

Sjukgymnast Marianne Lörvall har under många år arbetat inom psykiatrin med att lära patienter att andas på rätt sätt, i samband med ångest.

Maila och anmäl ditt intresse för att delta i Mariannes praktiskt inriktade andningsseminarium. När tillräckligt många har anmält sig meddelar vi dig plats och tid.
info@balanssormland.se »

Balans Sörmland ordnar samtalsgrupper för människor som lever med psykisk ohälsa. Vi vet att närstående såsom släktingar, vänner eller arbetskamrater också kan drabbas när någon i omgivningen lever med psykisk ohälsa. Därför ordnar vi samtalsgrupper även för närstående, det är en viktig målgrupp för Balans Sörmland.

Samtalsgrupper har använts i många olika sammanhang, under lång tid och med goda resultat.  Att människor som träffas i en samtalsgrupp förstår och känner igen sig i varandras livssituation gynnar ett samtalsklimat som ofta leder till en förbättring av det psykiska måendet och ett ökat välbefinnande. Detta har många gånger visat sig kunna motverka en negativ personlig situation.

Samtalsgrupper kan även leda till en ökad kunskap om det egna psykiska ohälsan, genom att det är möjligt att få ta del av andras livssituation. För anhöriga och närstående kan en närståendesamtalsgrupp innebära värdefulla insikter om hur livet som närstående kan förbättras.

Vi startar samtalsgrupper så snart vi har tillräcklig antal anmälda och det finns en samtalsledare. Anmäl ditt intresse så hör vi av oss när det är dags att starta en ny samtalsgrupp.

Anmäl ditt intresse för att delta i samtalsgrupp.
info@balanssormland.se

Eftersom Balans Sörmland är en nybildad förening har vi ännu inte börja planera för att genomföra några föreläsningar eller utbildningar om psykisk ohälsa. På sikt är vår målsättning att kunna erbjuda såväl intressanta föreläsningar som utbildningar och studiecirklar.

Här skulle vi vilja be dig om lite tips! Vilka föreläsningar vill du att vi arrangerar? Har du uppslag på ämnen eller föreläsare? Är du intresserad av att vi ordnar en studiecirkel så att du kan öka dina kunskaper om psykisk ohälsa, om olika psykiatriska diagnoser eller hur man bemöter någon som mår dåligt?

Hör gärna av dig till oss och berätta om dina tankar!
info@balanssormland.se »

Om du inte vill delta i samtalsgrupper, gå på föreläsningar eller balansfika finns det fler alternativ. Studieförbundet Vuxenskolan ordnar en rad olika studiecirklar och aktiviteter som du kan delta i.

Balans Sörmland kan även tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ordna studiecirklar i just det ämne som du är intresserad av. Minimikravet för att starta en studiecirkel är att vi får ihop till minst tre deltagare.

Hör av dig så berättar vi mer!
info@balanssormland.se »

14 maj 2019
Balansfika med miniföreläsning av stresspedagog Mikael Andersson från Naturkraft Eskilstuna om stressrelaterade sjukdomar och den forskning som visar att vistelse i naturen är positivt vid förebyggande av stressrelaterade sjukdomar samt vid återhämtning.

Promenad tillsammans

Vill du bli aktiv i vår förening?

  • Har du tid över?
  • Vill du lära dig mer om psykisk hälsa och ohälsa?
  • Vill du engagera dig för ett väldigt viktigt ändamål?
  • Vill du komma hemifrån och träffa nya människor?

Vi söker efter människor som vill vara aktiva i vårt föreningsarbete. Det kan handla om allt från enstaka, korta insatser till att vara ansvariga för olika aktivitetsområden. För att vår förening ska kunna växa och göra största möjliga nytta i samhället och kampen mot psykisk ohälsa behöver vi fler aktiva medlemmar. Du är hjärtligt välkommen att höra av dig så kan vi berätta mer. Maila oss, eller kom på Öppet hus, så berättar vi mer!

Maila oss för att få mer information!
info@balanssormland.se