Våra evenemang

Läs om de olika evenemang som Balans Sörmland arrangerar. Våra evenemang sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Den 10 oktober arrangeras World Mental Health Day för första gången i Eskilstuna, på temat ungdomars psykiska ohälsa och suicidprevention. Balans Sörmland kommer att erbjuda föreläsningar och mässa 14.30-21.00 i Fors kyrka och församlingshem. Kvällen avslutas med komikern Hasse Brontén som föreläser om psykisk ohälsa.

Läs hela programmet här »

Våga Fråga är en utbildning på endast två timmar, framtagen av organisationen Suicide Zero, i samarbete med några av Sveriges ledande experter inom området.

Genom samarbete med Suicide Zero kan Balans Sörmland nu erbjuda utbildningen Våga Fråga kostnadsfritt!

Utbildningens mål är att förebygga självmord, men öppnar även för samtal om psykisk ohälsa generellt sett. Genom att delta i utbildningen får du samtalsverktyg som gör att du känner dig tryggare i att prata med en annan människa om svåra frågor. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra. Det räddar många liv.

I utbildning Våga Fråga går jag igenom fakta och myter om självmord. Jag lär dig känna igen varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och vi går tillsammans igenom hur du kan stötta. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor i ditt arbete för att kunna delta. Denna utbildning kommer du kunna ha nytta av i såväl ditt yrkes- som privatliv.

Kursinnehåll

 • Fakta och myter om självmord
 • Livsomställningar innebär en risk, reagera på dem
 • Varningssignaler att uppmärksamma
 • Viktigt att förmedla hopp
 • BÖRS (Bekräfta, Öppna, Reflektera, Sammanfatta)
 • Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
 • Lotsa rätt, hänvisa inte vidare
 • Nästa steg

Utbildningen kommer att genomföras tidigast i oktober, men du kan anmäla dig redan nu.

Anmäl intresse till magnus@balanssormland.se »

Välkomna till Werners virkjunta! Mötesplatsen för män som vill lära sig virka en grytlapp och prata om livet, känslor och relationer.

Start 19 september. Deltagande är kostnadsfritt, cirka 100 kronor i materialkostnad tillkommer.

Anmäl dig här »

Semesterstängt! Öppnar åter 17 september.

Från och med 7 maj  har vi Öppet hus på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38, 4 trappor, Eskilstuna. Du är välkommen 11-13.

Det kommer att finnas en representant för Balans Sörmland på plats. Kom för att ställa frågor om föreningen, anmäla intresse för att delta i en aktivitet eller helt enkelt bara för att få en kopp kaffe och en pratstund. Du hittar oss i entrén eller i rum Rossvik.

Det kan förekomma att att Öppet hus ställs in på grund av sjukdom. Vi meddelar i så fall detta på Twitter och Facebooksidan Balans Sörmland.

Facebook facebook.com/balanssormland »

Twitter twitter.com/balanssormland » 

Sjukgymnast Marianne Lörvall har under många år arbetat inom psykiatrin med att lära patienter att andas på rätt sätt, i samband med ångest.

Maila och anmäl ditt intresse för att delta i Mariannes praktiskt inriktade andningsseminarium. När tillräckligt många har anmält sig meddelar vi dig plats och tid.
info@balanssormland.se »

För närvarande pågår en samtalsgrupp för män. Vi har ett flertal anmälningar till samtalsgrupper, som vi hoppas kunna starta under hösten eller vintern.

Balans Sörmland ordnar samtalsgrupper för människor som lever med psykisk ohälsa. Vi vet att närstående såsom släktingar, vänner eller arbetskamrater också kan drabbas när någon i omgivningen lever med psykisk ohälsa. Därför ordnar vi samtalsgrupper även för närstående, det är en viktig målgrupp för Balans Sörmland.

Samtalsgrupper har använts i många olika sammanhang, under lång tid och med goda resultat.  Att människor som träffas i en samtalsgrupp förstår och känner igen sig i varandras livssituation gynnar ett samtalsklimat som ofta leder till en förbättring av det psykiska måendet och ett ökat välbefinnande. Detta har många gånger visat sig kunna motverka en negativ personlig situation.

Samtalsgrupper kan även leda till en ökad kunskap om det egna psykiska ohälsan, genom att det är möjligt att få ta del av andras livssituation. För anhöriga och närstående kan en närståendesamtalsgrupp innebära värdefulla insikter om hur livet som närstående kan förbättras.

Vi startar samtalsgrupper så snart vi har tillräcklig antal anmälda och det finns en samtalsledare. Anmäl ditt intresse så hör vi av oss när det är dags att starta en ny samtalsgrupp.

Anmäl ditt intresse för att delta i samtalsgrupp.
info@balanssormland.se

Att motionera är en viktig friskfaktor, såväl i förebyggande som i rehabiliterande syfte. Vi kan idag erbjuda en löpgrupp för nybörjare och en promenadgrupp. Bägge aktiviteterna hålls i Kronskogen i Eskilstuna.

På Facebook har vi två grupper som du kan ansöka om medlemskap i för att få mer information och träningstider. Sök på ”Filippides löpgrupp” och ”Mickes promenadgrupp”. Vi träffas vid samma plats och tid varje vecka, så att du ska kunna välja om du vill träna lätt löpning eller kanske ta en promenad ifall du känner dig trött.

Eftersom Balans Sörmland är en nybildad förening så är vi för nuvarande endast i planeringsstadiet vad gäller kommande föreläsningar inom området psykisk ohälsa. Under hösten 2019 planerar vi för en serie föreläsningar som kommer att äga rum under Värlshälsodagen 10 oktober.

Om du inte vill delta i samtalsgrupper, gå på föreläsningar eller balansfika finns det fler alternativ. Studieförbundet Vuxenskolan ordnar en rad olika studiecirklar och aktiviteter som du kan delta i.

Balans Sörmland kan även tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ordna studiecirklar i just det ämne som du är intresserad av. Minimikravet för att starta en studiecirkel är att vi får ihop till minst tre deltagare.

Hör av dig så berättar vi mer!
info@balanssormland.se »

14 maj 2019
Balansfika med miniföreläsning av stresspedagog Mikael Andersson från Naturkraft Eskilstuna om stressrelaterade sjukdomar och den forskning som visar att vistelse i naturen är positivt vid förebyggande av stressrelaterade sjukdomar samt vid återhämtning.

Promenad tillsammans

Utbildningssatsning

I början av 2020 kommer Balans Sörmland att utbilda 20 instruktörer i Sucide Zeros utbildning Våga Fråga.

Vill du bli en av våra instruktörer?
Vill du gå utbildningen?

Läs mer »

Vill du bli aktiv i vår förening?

 • Har du tid över?
 • Vill du lära dig mer om psykisk hälsa och ohälsa?
 • Vill du engagera dig för ett väldigt viktigt ändamål?
 • Vill du komma hemifrån och träffa nya människor?

Vi söker efter människor som vill vara aktiva i vårt föreningsarbete. Det kan handla om allt från enstaka, korta insatser till att vara ansvariga för olika aktivitetsområden. För att vår förening ska kunna växa och göra största möjliga nytta i samhället och kampen mot psykisk ohälsa behöver vi fler aktiva medlemmar. Du är hjärtligt välkommen att höra av dig så kan vi berätta mer. Maila oss, eller kom på Öppet hus, så berättar vi mer!

Maila oss för att få mer information!
info@balanssormland.se