Söka hjälp och stöd

Riksförbundet Balans har bra information om nationella hjälpmöjligheter, tex Mind Föräldratelefonen och Självmordslinjen. Vidare har de bra information som rör kontakt med vården, vårdval och vårdgaranti, sekretess och juridik, med mera.

Läs mer på Riksförbundet Balans webbplats »
(öppnas i ett nytt webbläsarfönster, på Riksförbundet Balans webbplats).

Hjälp- och stödmöjligheter som finns lokalt i Sörmland.

Vid akuta situationer där risk för självmord föreligger finns det möjlighet att ringa 112 och begära polishandräckning. Personen i fråga förs då till akutmottagning, med tvång om så behövs, där bedömning görs av personens status.

Tveka inte, använd denna möjlighet om du misstänker att det finns självmordsrisk. Cirka 1 500 människor tar livet av sig varje år i Sverige och det är viktigt att vi alla reagerar när en medmänniska mår väldigt dåligt, det kan rädda liv.

Det finns 28 vårdcentraler i Sörmland. Vårdcentralerna kallas för ”första linjens psykiatri” och här kan du söka hjälp vid psykisk ohälsa. Från vårdcentralen får du vid behov remiss till specialistvård.

Läs mer om Sörmlands vårdcentraler på Region Sörmlands webbplats »

Psykiatriska klinikens akutmottagning vänder sig till dig som besväras av allvarliga akuta psykiatriska problem. Du ska i första hand kontakta din vårdcentral, men du är också välkommen att själv boka tid eller remitteras från annan behandlare, t.ex. från din vårdcentral. På akutmottagningen får du träffa sjuksköterska och läkare. Mobilteamet kan erbjuda hembesök vid akuta psykiatriska tillstånd. Teamets insatser är tillfälliga och krisinriktade. Bedömning av den aktuella situationen sker i samråd med ansvarig jourläkare. Öppet dygnet runt!
Telefon: 016 – 10 35 10

Läs mer på akutmottagningens webbplats »

Psykiatriska akutteamets arbete består av akuta ärenden på psykiatriska akutintaget, telefonrådgivning och stödsamtal via telefon samt akuta hembesök. Öppet dygnet runt!
Telefon: 0155 – 24 72 11

Läs mer på akutmottagningens webbplats »