Om Balans Sörmland

Den 21 mars 2019 bildades Balans Sörmland, en ideell förening som arbetar för att skapa en ökad livskvalitet för medmänniskor som lever med psykisk ohälsa, främst diagnoserna depression, dystymi, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom. Vi tycker även att det är mycket viktigt att arbeta för att förbättra livssituationen för de människor som är anhöriga, vänner, arbetskamrater eller arbetsgivare.

Vi arbetar för en minskande psykisk ohälsa allmänt sett och därför välkomnar vi alla människor till vår förening, oavsett diagnos eller problematik. Det enda krav vi ställer för deltagande i våra aktiviteter är att alla delar vår människosyn och accepterar föreningens syfte. I Balans Sörmland bemöter vi varandra med respekt och tolerans i en positiv anda. Begrepp som medmänsklighet, lyhördhet och respekt är viktiga.

Balans Sörmland ordnar sociala aktiviteter där vi under trevliga former kan träffas för att prata och umgås. Vi ordnar samtalsgrupper, föreläsningar och utbildningar. Vi arbetar för att sprida kunskap om diagnoser och psykisk ohälsa och vi försöker påverka samhället omkring oss, genom att arbeta intressepolitiskt. Vår ambition är att öka kunskapen om psykisk ohälsa i syfte att motverka fördomar och stigmatisering, rädsla och avståndstagande.

I princip alla drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. Några bara under en kortare period, andra hela livet. Vi behöver alla hjälpas åt för att motverka den ökande psykiska ohälsan!

Varma hälsningar!

Ulrika Forsén
Ordförande Balans Sörmland

Styrelsen Balans Sörmland

 • Ulrika Forsén, ordförande

 • Ronja Dahlén, ledamot

 • Karin Fellman, ledamot

 • Marianne Lörvall Philipson, ledamot

 • Mikaela Ahlin, ersättare

 • Anders Karlström, ersättare

 • Johannes Mattisson, revisor

 • Catharina Jacobsson, revisorsersättare

 • Bibbi Molander, sammankallande valberedningen

 • AnnCriztin Welinder, valberedningen

 • Ulla Andersson, valberedningen

Vill du bli aktiv i vår förening?

Kontakta oss så berättar vi mer.
Välkommen till vår gemenskap!

Maila oss »

Föreningen Balans Sörmlands syfte är:

 • att erbjuda stöd till människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt deras närstående;
 • att erbjuda fysiska och digitala mötesplatser;
 • att genom spridning av vederhäftig kunskap öka förståelse och acceptans för psykisk ohälsa, medlemmarnas diagnoser och livs- och arbetsförutsättningar, samt närståendes livssituation;
 • att tillvarata medlemmarnas samhälleliga intressen genom att arbeta intressepolitiskt gentemot statliga organisationer på regional och kommunal nivå, landsting och kommuner;
 • att genom samverkan med regionala och lokala aktörer skapa optimala förutsättningar för Balans Sörmlands verksamhet.
Föreningsfakta
Organisationsnummer: 802523-8109
Bankgiro: 5043-4521
Swish: 123 416 05 94
Sociala medier
På våra sociala medier kan du enkelt få information om alla våra aktiviteter.
Balans i hela Sverige
Balans i hela Sverige
Balansorganisationen består av Riksförbundet Balans samt 15 regionala föreningar. Läs mer på respektive webbplats. OBS, denna länk öppnas i ett nytt fönster på Riksförbundet Balans webbplats.