Om Balans Sörmland

Den 21 mars 2019 bildades Balans Sörmland, en ideell förening som arbetar för att skapa en ökad livskvalitet för medmänniskor som lever med psykisk ohälsa, främst diagnoserna depression, dystymi, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom. Vi tycker även att det är mycket viktigt att arbeta för att förbättra livssituationen för de människor som är anhöriga, vänner, arbetskamrater eller arbetsgivare.

Vi arbetar för en minskande psykisk ohälsa allmänt sett och därför välkomnar vi alla människor till vår förening, oavsett diagnos eller problematik. Det enda krav vi ställer för deltagande i våra aktiviteter är att alla delar vår människosyn och accepterar föreningens syfte. I Balans Sörmland bemöter vi varandra med respekt och tolerans i en positiv anda. Begrepp som medmänsklighet, lyhördhet och respekt är viktiga.

Balans Sörmland ordnar sociala aktiviteter där vi under trevliga former kan träffas för att prata och umgås. Vi ordnar samtalsgrupper, föreläsningar och utbildningar. Vi arbetar för att sprida kunskap om diagnoser och psykisk ohälsa och vi försöker påverka samhället omkring oss, genom att arbeta intressepolitiskt. Vår ambition är att öka kunskapen om psykisk ohälsa i syfte att motverka fördomar och stigmatisering, rädsla och avståndstagande.

I princip alla drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. Några bara under en kortare period, andra hela livet. Vi behöver alla hjälpas åt för att motverka den ökande psykiska ohälsan!

Varma hälsningar!

Magnus Werner
Ordförande Balans Sörmland
magnus@balanssormland.se »

Styrelsen Balans Sörmland

 • Anders Karlström

 • Caroline Palmér, sekreterare

 • Karin Fellman

 • Magnus Werner, ordförande

 • Ulrika Forsén

 • Veronica Vike

 • Marianne Lörvall Philipson

 • Frida Boman, suppleant

 • Catharina Jacobsson Ringkvist, suppleant

 • Bibbi Molander, adjungerad

 • Arne Filipsson, adjungerad

Vill du bli aktiv i vår förening?

Kontakta oss så berättar vi mer.
Välkommen till vår gemenskap!

Maila oss »

Föreningsfakta
Organisationsnummer: 802523-8109
Bankgiro: 5043-4521
Swish: 123 416 05 94
Sociala medier
På våra sociala medier kan du enkelt få information om alla våra aktiviteter.
Balans i hela Sverige
Balans i hela Sverige
Balansorganisationen består av Riksförbundet Balans samt 15 regionala föreningar. Läs mer på respektive webbplats. OBS, denna länk öppnas i ett nytt fönster på Riksförbundet Balans webbplats.