Program för 2020

Här hittar du information om alla föreläsningar och aktiviteter som vi kan erbjuda dig. Verksamheten i Strängnäs är under uppbyggnad, men tar bara 15 minuter med tåget till Eskilstuna och från tågstationen är det bara några minuters promenad till våra lokaler på Studieförbundet Vuxenskolan på Rademachergatan 38.

Vi publicerar löpande information på vår Facebooksida »

Eskilstuna

Alla tisdagar

11-00-13.00 Öppet hus på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38. Vill du veta mer om Balans Sörmland, eller bara prata en stund? Kom upp på en kopp kaffe och träffa Magnus. Öppet hus startar igen den 21 januari, efter vårt juluppehåll.

20 januari

18.00-19.30 Kafékväll på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38. Välkomna på en kopp kaffe, varmprat och gemenskap!

28 januari

Martina Sjösten kommer till Balans Sörmland och föreläser om sina diagnoser. Martina lever med ADHD och aspergers syndrom men har även drabbats av ångestproblematik och depression på grund av sina NPF-diagnoser. Depression är ju en av Balans Sörmlands ”föreningsdiagnoser” och många av våra medlemmar drabbas även av ångest. Martina kommer att berätta om sina diagnoser och om sitt liv. Vi återkommer med mer information vid ett senare tillfälle. Boka in Martinas föreläsning i din almanacka så du inte missar den! Naturligtvis samverkar vi, som alltid, med Studieförbundet Vuxenskolan! Välkomna!

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38, Eskilstuna
Tid: 18.00

Alla tisdagar

11-00-13.00 Öppet hus på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38. Vill du veta mer om Balans Sörmland, eller bara prata en stund? Kom upp på en kopp kaffe och träffa Magnus.

17 februari

18.00-19.30 Kafékväll på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38. Välkomna på en kopp kaffe, varmprat och gemenskap!

20 februari

Kuratorn, sexologen och sexualupplysaren för ungdomar, Katerina Sparr Holinkova kommer och föreläser hos Balans Sörmland. Katerinas föreläsning är ett led i vår satsning på ungdomars psykiska hälsa och en målgrupp som är överrepresenterad vad gäller psykisk ohälsa, nämligen den grupp ungdomar som inte tillhör den så kallade heteronormen. Temat för Katerinas föreläsning är ”HBTQ-inkludering i skolan”. Hur jobbar skolor med att få med personer som faller utanför normen, och varför mår så många HBTQ- personer så psykiskt dåligt?

Vi återkommer med information om lokal och samverkanspartners. Vi samverkar förstås alltid med Studieförbundet Vuxenskolan, med denna gång har vi ytterligare några samarbetspartners på ingång.

Plats: Ebelingrummet, Eskilstuna stadshus.
Tid: 18.00

Alla tisdagar

11-00-13.00 Öppet hus på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38. Vill du veta mer om Balans Sörmland, eller bara prata en stund? Kom upp på en kopp kaffe och träffa Magnus.

5 mars

Västmanlands intresseförening för psykotiskt sjuka föreläser om psykossjukdomar.

Psykossjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar där verkligheten upplevs annorlunda. Den vanligaste psykossjukdomen är schizofreni. Andra psykossjukdomar är reaktiv psykos, schizoaffektivt syndrom och vanföreställningssyndrom. Psykoser kan även utlösas vid till exempel förlossning, skallskador, vissa hormonella sjukdomar och droganvändning. En av Balans Sörmlands ”föreningsdiagnoser” är bipolär sjukdom. Vid den allvarligaste formen av bipolär sjukdom, typ 1, finns det en risk för inslag av psykossjukdom.

Välkommen till en intressant föreläsning om en allvarlig psykisk sjukdom!

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38, Eskilstuna
Tid: 18.00

16 mars

18.00-19.30 Kafékväll på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38. Välkomna på en kopp kaffe, varmprat och gemenskap!

Alla tisdagar

11-00-13.00 Öppet hus på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38. Vill du veta mer om Balans Sörmland, eller bara prata en stund? Kom upp på en kopp kaffe och träffa Magnus.

16 april

Bosse Konrad och Magnus Werner föreläser om affektiva syndrom, om unipolär (”vanlig”) depression och bipolär depression. De kommer även att prata om dystymi och bipolär sjukdom. Affektiva syndrom är livsfarliga sjukdomar och orsakar årligen ett större antal suicid.

Depression är idag en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa. Depression är den psykiska sjukdom som är starkast förenad med risk för suicid. Människor som lever med bipolär sjukdom är överrepresenterade i suicidstatistiken. Bosse och Magnus kommer därför även att prata om denna aspekt av affektiva sjukdomar. Bosse har egen erfarenhet av depression och suicidnärhet, Magnus har egen erfarenhet av bipolär sjukdom och suicidnärhet. Denna föreläsning är ett samarbete mellan Suicide Zero och Balans Sörmland.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38, Eskilstuna
Tid: 18.00

Välkomna!

20 april

18.00-19.30 Kafékväll på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38. Välkomna på en kopp kaffe, varmprat och gemenskap!

Alla tisdagar

11-00-13.00 Öppet hus på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38. Vill du veta mer om Balans Sörmland, eller bara prata en stund? Kom upp på en kopp kaffe och träffa Magnus.

18 maj

18.00-19.30 Kafékväll på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38. Välkomna på en kopp kaffe, varmprat och gemenskap!

I maj

I maj kommer Balans Sörmlands koordinator i Mariefred, Cecilia Falk, till Balans Sörmland i Eskilstuna och föreläser om stress och utmattningssyndrom. Cecilia är beteendevetare och har jobbat i 15 år med psykisk ohälsa, bland annat stressrelaterade sjukdomar. Cecilia har dessutom dubbel kompetens vad gäller stressrelaterade sjukdomar, eftersom hon själv har egen erfarenhet av utmattning.

Datum: är ej fastställt ännu
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38, Eskilstuna
Tid: 18.00

Välkomna!

Alla tisdagar

11-00-13.00 Öppet hus på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38. Vill du veta mer om Balans Sörmland, eller bara prata en stund? Kom upp på en kopp kaffe och träffa Magnus.

15 juni

18.00-19.30 Kafékväll på Studieförbundet Vuxenskolan, Rademachergatan 38. Välkomna på en kopp kaffe, varmprat och gemenskap!

Strängnäs

Samtalsgrupper

12 februari startar en manlig samtalsgrupp under ledning av Bosse Konrad. För information och anmälan, kontakta bosse@balanssormland.se »

Under februari hoppas vi även kunna starta en blandad samtalsgrupp under ledning av Cecilia Falk. Vi behöver några fler deltagare, sedan startar vi samtalsgruppen. Kontakta Cecilia för mer information och anmälan, cecilia@balanssormland.se »

Här hittar du vår Facebooksida »

Mariefred

Verksamheten är under uppbyggnad och kommer att inledas med en föreläsning i början av 2020.