Samverkan

Balans Sörmland strävar efter att samarbeta med andra organisationer, föreningar och företag. Tillsammans kan vi åstadkomma mer än var och en för sig.

Organisationer

 • Studieförbundet Vuxenskolan

  Studieförbundet Vuxenskolan och Riksförbundet Balans har ett samarbetsavtal, vilket innebär att alla de 15 lokalföreningarna samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan. Samarbetet innebär bland annat att vi har tillgång till Studieförbundet Vuxenskolans lokaler när vi har olika möten och träffar. Tillsammans ordnar vi studiecirklar (tex samtalsgrupper), föreläsningar och öppet hus.
  Läs mer »

 • NSPH Sörmland

  NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH ser patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling.
  Läs mer »

 • NSPH, Åldras och må bra

 • Sörmlands museum

  Balans Sörmland deltar i arbetet med ett kommande projekt på Sörmlands museum, om psykisk ohälsa.

 • Region Sörmland

 • Eskilstuna kommun

 • Svenska kyrkan i Eskilstuna

 • Vårdförbundet Sörmland

 • ABF

 • Mälardalens högskola, Samhällskontraktet

 • Funktionsrätt Eskilstuna

 • Hälsotorget, Vårdcentralen Gallerian

 • Suicide Zero

 • Preventos

 • Samt ett antal lokala brukarföreningar i Eskilstuna kommun

Företagssponsorer

Företag kan bli stödmedlemmar i Balans Sörmland. Genom sitt medlemskap sponsrar de Balans Sörmlands verksamhet. Företagen kan även erbjuda rabatter till medlemmar i föreningen.

 • Naturkraft Eskilstuna

  Naturkraft Eskilstuna erbjuder avspännings- och stressterapi i naturen för människor med utmattningssyndrom, utmattningsdepression, utbrändhet eller liknande stressproblem. Som medlem i Balans Sörmland får du 10% rabatt på företagets tjänster.
  Läs mer om Naturkraft Eskilstuna »

 • Pysslaboxen

  Pysslaboxen är en prenumerationstjänst för föräldrar. Pysslaboxen är en pysselbox som skickas ut till prenumeranter varje månad, innehållandes olika pyssel för barn. Som medlem i Balans Sörmland får du första pysslaboxen gratis, du betalar endast frakt (29 kr). Värde 150 kronor.
  Läs mer om Pysslaboxen »