Sjukvårdssynpunkten

Balans Sörmland arbetar intressepolitiskt för att förbättra livs- och vårdmöjligheterna för alla som lever med psykisk ohälsa och vi behöver dina synpunkter på vården!

För att kunna föra fram åsikter och konstruktiv kritik till politiker och makthavare behöver vi din åsikt. Vad tycker du om sjukvården i Sörmland? Vad är bra och vad är dåligt? Vad behöver förbättras? Berätta för oss om dina erfarenheter i dina möten med sjukvården, gärna om de situationer när du inte fick det bemötande och stöd som du behövde. Tillsammans kan vi arbeta för en bra sjukvård!

Att vi efterfrågar ditt namn och e-postadress i nedanstående formulär beror på att vi vill ha möjlighet att kontakta dig om vi har några frågor. Vi garanterar din anonymitet.

Olika aktörer

Det finns en rad olika offentliga aktörer i Sörmland. Arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun, eller till exempel kronfogden. Vilka erfarenheter har du av dessa organisationer? Har du fått det stöd och den hjälp som är rimlig att förvänta sig?