Självmord

Ungefär 1 500 människor tar sitt liv varje år, 15 000 försöker att ta sitt liv och 150 000 har självmordstankar. Bara i Sverige.

De vanligaste riskfaktorerna för självmord (suicid) är psykiatriska sjukdomar och missbruk. Men bland annat kön (drygt dubbelt så många män som kvinnor tar livet av sig), trauman och förluster, arbetslöshet, sociala problem, ensamhet och svår fysisk sjukdom kan också innebära en ökad risk. Vid affektiva sjukdomar, såsom depression och bipolär sjukdom är risken särskilt hög, därför är självmordsförebyggande arbete synnerligen viktigt i Balans Sörmlands verksamhet.

Det är oerhört viktigt att ingripa när misstanke om självmord finns, eftersom många självmord och självmordsförsök sker på impuls, innan personen i fråga hunnit tänka igenom sin situation. Det är relativt vanligt att självmord och självmordsförsök sker i samband med högtider och födelsedagar. Dessa och många fler viktiga fakta finns att läsa på SPES (Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) webbplats.  Där finns bra information om självmord och länkar till andra bra informationssajter.

Läs mer SPES webbplats »

Eftersom kunskap om självmord kan innebära att liv räddas listar vi här olika länkar som finns på SPES webbplats, så att du kan besöka dem direkt.

Fakta om självmord – Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention »
Att hjälpa någon som tänker ta sitt liv –  HFS »
Självmordstankar – BRIS »
Tre myter om suicid –  PSYK-E BAS »
Att prata om självmord är ett skydd för livet – HFS »

Min kropp är ärrad av knivar, efter flera självmordsförsök. Ingen såg tecknen fast jag signalerade hur dåligt jag mådde. Kanske förstod de inte. Kanske hade de inte rätt kunskap för att förstå mitt mående. Kanske orkade de inte… Men jag lyckades överleva och idag har jag ett bra liv.

Carl, bipolär