Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är en konsekvens av långvarig och svår stress. Människan är skapt för att kunna tåla stress, men återhämtning är en viktig aspekt. Om balansen mellan stress och återhämtning under en längre tid inte fungerar kan kroppen börja ta skada. Ofta märks det genom att kroppen på olika sätt försöker signalera att stressnivån är för hög. Du kan till exempel känna dig väldigt trött, få svårt att sova, hjärtklappning eller besvär från magen och tarmarna. Med tiden blir du allt tröttare och till slut kan du bli kroppsligt och psykiskt utmattad.

Utmattningssyndrom delas in i tre faser: förstadiet; den akuta fasen; samt återhämtningsfasen. Under förstadiet finns fortfarande möjlighet att minska på stressbelastningen för att undvika den akuta fasen. Men om den akuta fasen inträffar innebär det ofta sjukskrivningsperioder med svåra symptom och lång återhämtningfas. Studier visar att relativt många inte är helt återställda ens efter 10 år. Utmattningssyndrom är en stressjukdom som dessvärre ofta även leder till insjuknande i främst depression, men även ångest.

Symtomen vid utmattningssyndrom är nästan alltid både kroppsliga och psykiska. Oftast har du också haft ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre tid innan du blir sjuk.

Vilket eller vilka besvär som är det tydligaste vid utmattningssyndrom varierar från person till person. Det är vanligt att ha flera av följande besvär:

Trötthet och sömnproblem
•  Du har ingen energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort.
•  Du känner dig utmattad.
•  Du har svårt att somna på kvällen eller vaknar många gånger under natten.

Känslomässiga symtom
•  Du är lättirriterad, orolig och nedstämd.
•  Du har ångest.

Tankemässiga symtom
•  Du glömmer saker och har svårt att koncentrera dig.
•  Du har problem med att planera och genomföra uppgifter.

Kroppsliga symtom
•  Du har fysiska besvär som hjärtklappning, yrsel och värk.
•  Du är väldigt känslig för ljud.
•  Du kan få olika typer av besvär från magen och tarmarna.

Länkar

1177 Vårdguiden har bra information om utmattningssyndrom.
Läs mer på 1177.se »

Hjärnfonden reder ut begreppen.
Läs mer »

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationen Suntarbetsliv skriver om utmattningssyndrom.
Läs mer »

Fakta om utmattningssyndrom

  • Det heter utmattnings­syndrom. Ofta används begreppet ”utmattningsdepression”, vilket är felaktigt. En utmattning leder ofta till både depression och ångest, men det är två helt andra diagnoser. Ordet utbrändhet används inte i medicinska sammanhang

  • Ett vanligt symtom är att man upplever en stor trötthet som, hur mycket man än försöker, inte går att vila bort

  • Andra symtom är minnesstörningar, oro och ångest, sömnproblem och hjärtklappning

  • Ett uttalat utmattningssyndrom kan medföra omfattande funktionsnedsättningar av framförallt kognitiv karaktär