Våga Fråga

Genom World Mental Health Day, den 10 oktober 2019, inledde Balans Sörmland en flerårig satsning för att förbättra ungdomars psykiska hälsa och för att motverka suicid. Balans Sörmland kommer att den 29 februari 2020 utbilda 20 instruktörer i Suicide Zeros utbildning Våga Fråga. Efter genomförd instruktörsutbildning kommer Balans Sörmland att kunna erbjuda 21 instruktörer som kostnadsfritt kan genomföra Våga Fråga-utbildningen till vuxna som möter ungdomar.

Våga Fråga-utbildning för vuxna som möter ungdomar

Vi vänder oss till ALLA som arbetar med ungdomar, från skolpersonal och idrottsledare till anställda inom kommun och landsting. Du som deltar i utbildningen får på endast två timmar grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa och hur du ska agera när du upptäcker att någon mår dåligt. Även om vår Våga Fråga-satsning i första hand är en ungdomssatsning så kommer vi även att i mån av tid att erbjuda Våga Fråga-utbildningen till andra som är intresserade. Vi kan utbilda ute på arbetsplatser, eller på dag-, kvälls- eller helgtid i centralt belägen utbildningslokal. Om du är intresserad av mer information, kontakta Magnus Werner »

Vill du bli en av våra instruktörer?

Våga Fråga är en unik utbildning i syfte att bemöta psykisk ohälsa och förebygga självmord. Som utbildad instruktör genomför du en två timmar lång utbildning som öppnar för samtal runt psykisk ohälsa. Du förmedlar samtalsverktyg som gör att utbildningsdeltagarna känner sig tryggare i att prata med en annan människa om svåra frågor. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra. Det räddar många liv.

Vi söker nu personer med pedagogisk förmåga som vill arbeta ideellt, som vill bli instruktörer i Våga Fråga. Du behöver inte vara ”superpedagog”, det viktiga är att du känner dig bekväm med att prata inför andra människor. Vi kommer även att ge dig möjlighet att träna på din föreläsning, inför dina första insatser.

Vi utbildar dig kostnadsfritt och vi önskar att du vid 3-4 tillfällen per år genomför Våga Fråga- utbildningen för Balans Sörmlands målgrupper. Det kan handla om utbildningsinsatser på dag-, kvälls- eller helgtid. Eftersom utbildningen är på endast 2 timmar krävs endast 10 – 15 timmars arbetsinsats per år för varje instruktör, som ett minimum. Vill du arbeta mer så är du naturligtvis välkommen att göra det.

Instruktörsutbildningen äger rum lördagen den 29 februari och är en heldagsutbildning. Vi kommer att efter detta utbildningstillfälle även erbjuda dig möjlighet till fortbildning. Vi kommer att genomföra utbildningsinsatser där vi bland annat belyser olika vanliga diagnoser. Vi kommer att bjuda in föreläsare som är kunniga inom sitt område och/eller föreläsare som har egen erfarenhet av dessa sjukdomstillstånd. Om du känner att du vill få möjlighet att träna inför dina första utbildningsinsatser kan vi erbjuda träningstillfällen i mindre grupper eller enskilt med en mer erfaren instruktör.

Du behöver inte ha egna erfarenheter av psykisk ohälsa för att bli instruktör, men du böra vara intresserad av kunskapsområdet. Du kommer även att kunna öka dina kunskaper genom vår interna fortbildning. Men en viktig del i vår utbildningssatsning är att hitta instruktörer som har egen erfarenhet av olika diagnoser. Vi vill gärna se företrädare för så många diagnoser som möjligt i vårt ”instruktörsstall”.

Vår grundtanke är att våra utbildningsbeställare ska ha möjlighet önska föreläsare med specialkompetens inom vissa områden. Ett exempel kan vara en utbildningsgrupp bestående av skolpersonal som har många elever med NPF-diagnoser. Att i den situationen kunna erbjuda en instruktör som lever med tex ADHD eller Aspergers syndrom ser vi som extra värdefullt och ett mervärde som vi gärna vill kunna erbjuda.

Är du intresserad av att delta i vårt arbete för att minska den psykiska ohälsan bland våra ungdomar? Anmäl intresse till Magnus Werner »