Våga Fråga

Genom World Mental Health Day den 10 oktober inleder Balans Sörmland en satsning mot att förbättra ungdomars psykiska hälsa och för att motverka suicid. Balans Sörmland kommer att, i samverkan med Suicide Zeros lokale representant Bosse Konrad, utbilda 20 instruktörer i Suicide Zeros utbildning Våga Fråga. Utbildningen till Våga Fråga-instruktör kommer preliminärt att äga rum under en lördag, eller söndag, i början av 2020.

Efter genomförd instruktörsutbildning kommer Balans Sörmland att kunna erbjuda 22 instruktörer som kostnadsfritt kan genomföra Våga Fråga-utbildningen till vuxna som möter ungdomar. Vi vänder oss till alla som arbetar med ungdomar, från skolpersonal och idrottsledare till anställda inom kommun och landsting. Du som deltar i utbildningen får på endast två timmar grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa och hur du ska agera när du upptäcker att någon mår dåligt.

Våga Fråga är en unik utbildning i syfte att förebygga självmord. Som utbildad instruktör genomför du en två timmar lång utbildning som öppnar för samtal runt psykisk ohälsa. Du förmedlar samtalsverktyg som gör att utbildningsdeltagarna känner sig tryggare i att prata med en annan människa om svåra frågor. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra. Det räddar många liv.

Vi söker nu personer med pedagogisk förmåga som vill arbeta ideellt, som vill bli instruktörer i Våga Fråga. Vi utbildar dig kostnadsfritt mot att du åtar dig att vid några tillfällen per år genomföra Våga Fråga- utbildningen för Balans Sörmlands målgrupper. Det kan handla om utbildningsinsatser på dag-, kvälls- eller helgtid. Eftersom utbildningen är på endast 2 timmar krävs endast 10 – 15 timmars arbetsinsats per år för varje instruktör, som ett minimum. Vill du arbeta mer så är du naturligtvis välkommen att göra det.

Är du intresserad av att delta i vårt arbete för att minska den psykiska ohälsan bland våra ungdomar?

Vill du bli en av våra instruktörer?
Instruktörsutbildningen genomförs i början på nästa år, under en heldag, lördag eller söndag.

Kontakta Magnus Werner för mer information »


Vill du gå utbildningen?

Utbildningen är två timmar och ger dig en bra grund att stå på när du ska bemöta människor som mår dåligt psykiskt. Vi kan erbjuda utbildningen på din arbetsplats, eller på dag-, kvälls- samt helgtid på Studieförbundet Vuxenskolan. Utbildningen är kostnadsfri.

Anmäl intresse till Magnus Werner »