Världshälsodagen 10 oktober 2019

WHO (World Health Organization) har utlyst World Mental Health Day sedan 1992, i syfte att lyfta fram frågor om psykisk ohälsa. I år arrangeras Världshälsodagen för första gången i Eskilstuna, på temat ungdomars psykiska ohälsa och suicidprevention. Balans Sörmland arrangerar Världshälsodagen i samverkan med Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Svenska kyrkan, Vårdförbundet Sörmland och Studieförbundet Vuxenskolan.

Öppna programmet som PDF »


Klicka på plustecknen för att läsa mer.

Program för unga, i Fors kyrka

Konferencier Anna Bergfors inviger Världshälsodagen.

Representanter för Region Sörmland, Eskilstuna kommun, Svenska kyrkan samt Balans Sörmland invigningstalar.

Breven till pappa

Annas Thor beteendevetare, arbetar som enhetschef på Vårdförbundet Sörmland

Att växa upp i en familj med en förälder som är mycket svårt psykiskt sjuk. Min livsresa som maskrosbarn från psykisk ohälsa till psykisk hälsa. Om att överleva när man är ung och livet är svårt.

Mitt liv med ADHD, asperger, depression och ångest

Martina Sjösten, kundkoordinator och administratör på Smedhälsan

Martina växte upp med två NPF-diagnoser. Oförmågan att sitta still i kombination med problem i det sociala samspelet orsakade stora problem under hennes uppväxt och under skolgången. Martina hamnade lätt i konflikt genom sitt rättframma sätt. Lyssna på en engagerande föreläsning, som är något ovanlig då det oftast är män som föreläser om sina NPF-diagnoser.

Program för vuxna som möter unga, i Fors kyrka

Konferencier Anna Bergfors inviger Världshälsodagen.

Representanter för Region Sörmland, Eskilstuna kommun, Svenska kyrkan samt Balans Sörmland invigningstalar.

Att möta unga som mår dåligt – konkreta verktyg och råd

Lotta Halvardsson Ekdahl, föreläsare inom psykisk hälsa livshantering.

Att eleverna har det svårt och mår dåligt kan vara skrämmande. Vi vet inte vad vi ska säga. Oron för att säga fel saker gör ofta att vi tystnar. Kanske känner vi att vi behöver ha svar eller lösningar på det personen går igenom. Vi blir osäkra och våra tankar gör oss ännu mer oroliga.

• Vad kan man fråga?
• Tänk om jag gör det värre?
• Blir det mitt ansvar att lösa situationen?

Att möta unga som mår dåligt är en föreläsning som ger dig redskap för att du ska känna dig trygg i samtal med någon som mår dåligt. Du får kunskap du har nytta av både som personal i skolan och om du vill stödja människor i ditt privatliv.

Ur innehållet:
• Vad är psykisk ohälsa?
• Varför mår vi dåligt?
• Vad kan jag göra om någon mår dåligt?
• Symptom på självmordstankar
• Myter om självmord
• Konkreta verktyg hämtade från metoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training)

Föreläsningen är baserad på fakta och forskning kring suicidprevention, ACT-metoden och Lottas erfarenheter av arbete med unga. Den teoretiska delen blandas med praktiska övningar i form av bikupor för att du som deltagare ska få möjlighet att reflektera kring ämnet.

Lotta Halvardsson Ekdahl har mångårig erfarenhet av att arbeta mot psykisk ohälsa. Bland annat har hon arbetat som kurator för flyktingar och på gymnasieskolan, som volontär på Minds självmordslinje och som utbildningsansvarig hos organisationen Suicide Zero. Hon är utbildad i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och MI (Motivational Interviewing) och utbildar och föreläser inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Läs mer på leliv.se »

Bipopulär

Hasse Brontén komiker och föreläsare

Hasse Brontén är polisen och f.d. Säpoagenten som bytte spaningsuppdragen mot humorscenen. Och det gjorde han rätt i! I dag är han en av Sveriges mest bokade ståuppkomiker, som gärna använder sig av sina tidigare arbetserfarenheter för att krydda sina framträdanden. Dessutom belyser han det relevanta ämnet psykisk sjukdom.

Hasse turnerar Sverige runt med sin soloshow ”Bipopulär – Vem är egentligen knäpp?” där han på ett humoristiskt och tänkvärt sätt belyser hur det var att växa upp med en bipolär pappa.

Miniföreläsningar, i Fors församlingshem

Polisen Lovisa Barkman berättar om sin vardag som polis, om vad hon möter vad gäller suicid och psykisk ohälsa.

Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Läs mer om MHFA »

Förutom firande av gudstjänst, bedriver församlingsverksamheten diakoni, undervisning och mission. Det handlar bland annat om socialt arbete, gruppverksamheter för barn, föräldrar och ungdomar och enskilda samtal. Verksamheterna bedrivs i Eskilstuna pastorats kyrkor och församlingshem.

Läs mer på Eskilstuna församlings webbplats »

Om lika rättigheter för personer med psykisk ohälsa

Var fjärde med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemött inom vården. Samma antal väljer att inte berätta om sin psykiska ohälsa på sin arbetsplats. Nästan varannan upplever att andra människor någon gång har undvikit eller tagit avstånd från dem när de väl berättat. Ett flertal studier har visat att personer med ohälsa blir stigmatiserade och diskriminerade till följd av existerande fördomar och stereotyper i samhället. Vi vet att mörkertalet är mycket större. Att psykisk ohälsa ofta upplevs som något skamfullt är ett av skälen till att det finns ett gap mellan den upplevda diskrimineringen på grund av psykisk ohälsa och antalet anmälningar som kommer in.

Under vår miniföreläsning vill vi informera dig om vilka olika former diskriminering kan ta, vart du kan vända dig och hur viktigt det är att våga anmäla.

Läs mer på Diskrimineringsbyrån Humanitas webbplats »

Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer.

Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Vårdförbundets ändamål omfattar upphandling av vårdplatser åt förbundsmedlemmarnas och övriga fyra Sörmlandskommuners socialtjänst hos andra huvudmän. I uppdraget ingår rådgivning, uppföljning och utvärdering.

Läs mer på Vårdförbundet Sörmlands webbplats »

Tjejjouren Meja är en feministisk organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden vars mål är ett jämställt samhälle fritt från våld. Meja har funnits sedan 2006 sedan dess har vi haft kontakt med många tjejer och pratat om många olika saker. Samtalen sker oftast via chatt, mailkontakt och via det utåt riktade arbetet i skolor och på fritidsgårdar. Vi riktar oss i första hand till tjejer som bor i Eskilstuna eller i närheten, men även om du inte bor här kan du kontakta oss.

Läs mer Tjejjouren Mejas Webbplats »

Lokal podcast stärker ungas psykiska hälsa!

De tre 21-åriga vännerna Marko Biscevic, Stefan Biscevic och Karl Lindoff från Eskilstuna lanserade den 26:e juni i år podcasten Gymnasieresan som adresserar utmaningar unga möter inför, under och efter gymnasiet, däribland psykisk ohälsa och självmord. Därför blev det ett naturligt val att donera allt överskott till samarbetsorganisationen Suicide Zero som jobbar för att förebygga psykisk ohälsa och självmord.

Podcasten lyssnas av fler personer för varje dag som går och sen lanseringstillfället 26:e juni i år har Gymnasieresan nått ut till drygt 700 000 personer. Podden hanterar frågor som allt ifrån att börja en ny klass på gymnasiet till att man slutar, planer på att plugga vidare, sabbatsår, jobb och allt möjligt däremellan. Flera intressanta gäster såsom en representant från vinnarbidraget från årets Melodifestival, meriterade forskare och en person som överlevt allvarlig anorexia har redan gästat podden.
– Vi hoppas att podcasten kan bidra till glädje, avslappning, intressanta och meningsfulla diskussioner och besvara de frågor man själv hade under gymnasietiden och som andra ungdomar har, säger Karl Lindoff.
– Vi vill också lyfta drömmar – vad vill man göra? Att våga gå på passion före prestation, och ställa sig frågan ”vad blir jag lycklig av?”, säger Marko Biscevic.

Flera privatpersoner och företag har redan visat intresse för och sedermera valt att donera pengar till insamlingen som knutits till podcasten. Du donerar enklast till poddens insamling via länken: egeninsamling.suicidezero.se/fundraisers/gymnasieresan-podden »

Lyssna på Gymnasieresans poddar »

Jag heter Carolina Werner, är 24 år gammal och lever med ADHD och är gay! Jag har en blivande fru och en bonusson på 3,5 år. Jag älskar musik och det har räddat mig och funnits med mig genom min psykiska ohälsa. Jag ska prata om mitt liv som homosexuell.

Frisk & Fri – För ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.

Katarina Tomzcyk, kontaktperson för Frisk & Fri i Eskilstuna

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns vi runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.

Vårt syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:
– stödja personer med ätstörningar och deras närstående
– arbeta förebyggande inom området
– påverka för bättre vård

Läs mer på Frisk & Fris webbplats »

Unga vuxna

Information om Anhörigcentrum, en förebyggande verksamhet för dig som har omsorg och stödjer en vuxen närstående.

Läs mer om Anhörigcentrum på Eskilstuna kommuns webbplats »

Bosse Konrad, volontär och instruktör, Suicide Zero

Det finns många myter och vanföreställningar kring självmord. Faran med dem är att de hindrar oss från att handla på ett riktigt sätt. Det är därför väldigt viktigt att vi kontinuerligt jobbar för att sprida sann kunskap och krossa myterna.

Läs mer på Suicide Zeros webbplats »

Västmanlands Intresseförening för Psykotiskt sjuka är en lokal förening i Västerås av Schizofreniförbundet. Förbundets långa namn är Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser och har många föreningar runt om i Sverige

Vår förening vänder sig till alla som är intresserade av att diskutera och komma med nya idéer om hur vi tillsammans kan stötta våra drabbade närstående, vänner och bekanta.

Föreningen erbjuder regelbundna medlemsmöten med bra föredragshållare som ökar kunskap och förståelse hos individen. Föreningen har även kontakter bland vården och politiker vilket möjliggör för föreningen att föra vidare viktiga frågor och funderingar.

Läs mer om Västmanlands Intresseförening för Psykotiskt sjuka »

Ingela Hertze

Tabu och kunskap är en förening som hjälper till när man hamnat lite mitt emellan insatserna. Ingela kommer berätta om vilken hjälp man kan få genom föreningen. Målgruppen är alla medborgare i kommunen som behöver hjälp att nysta upp tankar och funderingar för att komma vidare med sitt liv. Vi letar efter den röda tråden…

Läs mer på Tabu och Kunskaps webbplats »

Förutom firande av gudstjänst, bedriver församlingsverksamheten diakoni, undervisning och mission. Det handlar bland annat om socialt arbete, gruppverksamheter för barn, föräldrar och ungdomar och enskilda samtal. Verksamheterna bedrivs i Eskilstuna pastorats kyrkor och församlingshem.

Läs mer på Eskilstuna församlings webbplats »

Teater och musik, i Fors församlingshem

Sångens läkande kraft – en berättelse mellan mörker och ljus

Bibbi Molander

Bibbi Molander är socionom med mångårig erfarenhet av folkhälsoarbete och arbete som chef inom kommunal psykiatri. Hennes föreställning och berättelse Sångens läkande kraft – en resa mellan mörker och ljus är en resa i tal, sång och bild som gestaltar de svängningar mellan mörker och ljus som hör samman med diagnosen bipolär. Hennes berättelse är starkt berörande och skapar förståelse för psykisk ohälsa och dess olika uttryck. Bibbi Molander har funnit en väg till läkning som idag gör att hon känner sig frisk.

Efter en idé av Bibbi Molander och med Lasse Dahlin på gitarr. Regi Charlotta Åkerblom.

Frågestund

Bibbi Molander och psykiatriker Solveig Linnerud Kechavarz svarar på frågor efter föreställningen Sångens läkande kraft – en berättelse mellan ljus och mörker.

Sånger om smärta

Johanna Brun är en singer/songwriter som komponerar text och musik baserat på känslor, ärlighet och händelser i hennes liv. Både lyckliga & svåra stunder.

Redan när hon var 12 år drabbades Johanna av Ehlers-Danlos syndrom, men det dröjde flera år innan hon fick sin diagnos. Under den tid som förflöt innan hon fick sin diagnos levde hon med smärtor och kunde inte längre idrotta. Hon mådde allt sämre psykiskt men musiken blev hennes tillflykt.

Genom att skriva låtar och uppträda hittade hon en bubbla där hon kunde glömma smärtan. Låtarna handlade om brustna hjärtan, men i själva verket var det sin kroppsliga smärta som hon skrev och sjöng om.

”Mitt musicerande ger mig kraft att fortsätta min kamp genom livet”.

Kafeteria

I Fors församlingshems kafeteria har du möjlighet att köpa fika till självkostnadspris. Ungdomar bjuds på gratis fika!